polski
czytaj więcej...
czeski

HISTORIA PARAFII MOCHÓW-PAULINY p/w TRÓCY ŚWIĘTEJ I MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Mochów - mapa Istniejąca obecnie Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej i Matki Bożej Częstochowskiej w Mochowie-Paulinach została erygowana dn. 12 września 1844 roku. W skład parafii wchodzą cztery wioski: Błażejowice Dolne, Dzierżysławice, Leśnik i Mochów liczące łącznie 875 parafian. Parafia należy do dekanatu Głogówek, wchodzącego w skład Opolskiego Rejonu Duszpasterskiego.

Utworzona na tzw. łąkach paulińskich – Paulinerwiese Parafia, początkowo obejmowała dwie wsie: Mochów i Dzierżysławice i miała obowiązek utrzymania proboszcza. Po 1850 r. Mochów próbowano ponownie włączyć do parafii Głogówek, jednak dzięki rozmaitym darowiznom i ofiarom ostatecznie pozostawiono jako samodzielną parafię na łąkach paulińskich i dołączono do niej dwie nowe wioski: Błażejowice i Leśnik.

Mochów - mapa W dniu 17 lutego 1853 r. dziekan z Komornik, w imieniu parafii mochowskiej, zażądał od parafii Wierzch zwrotu łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jednakże proboszcz Wierzchu ks. Masorz nie zgodził się na to. Proboszcz parafii Mochów - ks. Kern w 1858 r. zwrócił się po raz drugi, tym razem do Kurii Biskupiej we Wrocławiu z prośbą o zwrot Obrazu. Biskup zarządził, że parafia Wierzch wprawdzie nie może być zmuszona do oddania Obrazu, gdyż po kasacie klasztoru paulinów został on podarowany wraz z innymi rzeczami tejże parafii przez rząd pruski, ale uważa jednak, że zwrot Obrazu jest nakazem chrześcijańskiej sprawiedliwości.

Mochów - mapa Mochowski kościół, p/w św. Trójcy, pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. W latach 1910-1911 został przebudowany i poddany kapitalnemu remontowi. Charakteryzuje się bogatym wystrojem wnętrza. Pięć barokowych ołtarzy, rzeźby Najśw. Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz licznych świętych i aniołów, monumentalna ambona oraz zespół rzeźb nad chrzcielnicą nadają kościołowi swoiste piękno. W 1861 r. koło kościoła wybudowane zostało probostwo. W 1863 r zamontowano w kościele nowe organy.


Mochów - mapa

Do roku 1972 parafią duszpasterzowali kapłani diecezji opolskiej. Dnia 15 lipca 1972 r. decyzją ks. biskupa Franciszka Jopa, administratora apostolskiego diecezji opolskiej, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z o. Jerzym Tomzińskim, generałem Zakonu Paulinów, parafia została przejęta przez Zakon. Ostatnim niepaulińskim proboszczem parafii był ks. Leon Kara, który też dokonał aktu przekazania parafii Zakonowi. Z okazji uroczystości odpustowej, którą przeniesiono z l6 lipca na niedzielę w dniu 15 lipca 1972 r., jako pierwszy paulin, przybył do parafii O. Piotr Morciniec, z pochodzenia Ślązak.

Parafianie przyjęli serdecznie również pierwszego paulińskiego proboszcza, O. Marcina Mendalkę, który przybył do Mochowa w dniu 30 lipca 1972 r. Tak więc na Łące Maryi Panny, od pewnego czasu nazywanej łąkami paulińskimi znowu pojawiły się białe habity. Kościół i plebania, jak również budynki gospodarcze wymagały remontu. Ojcowie zamieszkali na plebanii. Staraniem pierwszego proboszcza O. Marcina Mendalki (1972-1981) kościół został na nowo pomalowany i otynkowany. Odrestaurowane zostały również organy i plebania.

W kolejnych latach (1981-1986), za drugiego proboszcza, O. Cypriana Kubika, nakryto nowym hełmem z blachy miedzianej wieżę kościoła, na cmentarzu parafialnym wokół kościoła z płyt ułożono chodnik. Odrestaurowano też budynki gospodarcze urządzając w nich salę katechetyczną i parafialną oraz garaże, sanitariaty i pomieszczenia dla gości.

Trzecim z kolei paulińskim proboszczem w latach 1986–1992, był O. Stanisław Baranowski. Z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry O. Stanisław Baranowski i O. Bronisław Kraszewski, pragnąc bardziej związać parafię z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej, przygotowali w głównym ołtarzu wnękę na umieszczenie w niej kopii obrazu jasnogórskiego, zaś dotychczasowy obraz przedstawiający Trójcę Przenajświętszą koronującą Matkę Bożą odnowili, przeznaczając go na zasłonę obrazu Jasnogórskiej Bogurodzicy. Ówczesny Generał Zakonu O. Józef Płatek ufundował kopię Obrazu Jasnogórskiego, wykonaną przez Annę Marię Torwirt z Torunia, a poświęconą przez Ojca św. Jana Pawła II na Jasnej Górze dnia 12 czerwca 1987 r. Uroczystej intronizacji Jasnogórskiej Bogurodzicy dokonał Generał Zakonu O. Józef Płatek w dniu 29 maja 1988 r., w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, nawiązując w ten sposób do historycznego dziedzictwa kultu Matki Bożej Jasnogórskiej w mochowskim kościele.

W latach 1992-1999 proboszczem Parafii był O. Krystian Gwioździk. Wtedy też, w dniu 1-2 września 1995 r., odbyła się peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego po parafii. Z wykonanych prac organizacyjno-remontowych, należy wymienić: osuszenie kościoła, restaurację wnętrza, odnowienie fasady świątyni oraz dachu. Wiosną 1999 r. przystąpiono do budowy kaplicy pogrzebowej na placu przy cmentarzu.

Od 18 czerwca 1999 r. kolejnym proboszczem parafii w latach 1999-2005, był O. Mieczysław Pyzik. W posłudze duszpasterskiej wspierany był przez O. Józefa Wolskiego i O. Mariusza Małkińskiego. W 2000 roku zakończono budowę kaplicy pogrzebowej i 15 czerwca jej poświęcenia dokonał ks. bp Jan Bagiński z Opola.

Mochów - mapa Od 2005 r. na kolejnego proboszcza parafii powołany został O. Józef Stępień. Uporządkował on otoczenie kościoła i klasztoru, wybudował nowoczesne zaplecze gospodarcze oraz wykonał oświetlenie kościoła oraz elektroniczne instalacje zabezpieczające cały obiekt klasztorno-kościelny. Ojcowie i bracia zamieszkujący probostwo przenieśli się do odremontowanego budynku klasztornego, który w roku 1998 definitywnie został opuszczony przez siostry boromeuszki.

Paulini prowadzą działalność typowo parafialną. Na Śląsku jednak istnieją szczególne zwyczaje religijne takie jak np. uroczystości rodzinne z okazji rocznicy chrztu dziecka, przeżywanie rocznicy śmierci i ukończenia 50 roku życia (tzw. „Abraham") oraz uroczystości parafialne „dożynki" w drugą niedzielę października.

Odpusty parafialne obchodzone są w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (31 maja), Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca) i Matki Bożej Jasnogórskiej (26 sierpnia). Przy parafii reaktywowano Bractwo Aniołów Stróżów, założone jeszcze 2 lipca 1633 r.